Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi.


Šajā privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. 
Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „WMG”, Reg.nr, 52403044801, adrese: Dzirnavu iela 57a-4
, Rīga, LV-1010, Latvija, kontakttālrunis: 26383899, e-pasta adrese: info@watchstore.lv


1.    KĀDUS PERSONAS DATUS PAR MANI JŪS NOTEIKTI NEVĀCAT UN NEAPSTRĀDĀJAT?

1.1.    Mēs neapkopojam Jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un to nesaglabājam;
1.2.    Mēs nenosūtām nekādus datus par Jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, pēc kuriem varētu identificēt Jūsu personu.

2.    KĀDUS MANUS PERSONAS DATUS JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT? 

2.1.    Mēs apkopojam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošus Jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.
2.2.    Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs iepērkaties:
2.2.1.    Kad Jūs iepērkaties mūsu e-veikalā watchstore.lv, neveidojot individuālu kontu, līguma noslēgšanai un izpildei mēs apkopojam šādus Jūsu personas datus:

2.2.2.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot pasūtījumu, Jūs vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē. 

3.4.    Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs izveidojat kontu mūsu e‑veikalā, bet neveicat pirkumu:
3.4.1.    Lai iepirkšanās mūsu e-veikalā watchstore.lv jums būtu pēc iespējas ērtāka un ātrāka, Jūs varat izveidot personīgo kontu. Kad Jūs izveidojat personīgo kontu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu datus:

3.6.    Citi personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs izmantojat mūsu e‑veikalu:
3.6.1.    Kad esat veikuši pirkumus mūsu e-veikalā, Jūsu ērtībai mēs arī apkopojam un apstrādājam šādus datus:
Pirkumu vēsture;
Jūsu uzvedības vēsture e-veikalā;
IP adrese; 
Maksājumu vēsture;
Jūsu un mūsu savstarpējās komunikācijas vēsture, ieskaitot elektronisko saraksti un telefona sarunu ierakstus;
Trešo personu, kuras saņem preces, pamatinformācija.
3.6.2.    Norādīt citu personu, kura saņems Jūsu iegādātās preces, Jūs drīkstat, ja šī persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām personām, kuras saņems preces, Jūs apstiprināt, ka jums ir šo personu piekrišana viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei. 

 
4.    AR KĀDU MĒRĶI JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT MANUS PERSONAS DATUS?    
 
4.1.    Jūsu personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

4.2.    Ar mērķi sagatavoties noslēgt līgumu apstrādājamie Jūsu personas dati:
4.2.1.    Kad Jūs izveidojat personīgo kontu mūsu e-veikalā, bet neko nenopērkat, Jūs jebkurā laikā atgriežoties tajā varēsiet turpināt savu iepirkšanos, papildus vairs nereģistrējoties. Ar mērķi sniegt jums iespēju jebkurā brīdī turpināt savu iepirkšanos mēs arī vācam šos Jūsu personas datus:

4.2.2.    Šim mērķim Jūs varat iesniegt arī savus papildu personas datus, kurus mēs apstrādāsim tikai tad, ja tos ievadīsiet un saglabāsiet savā personīgajā kontā. 

4.3.    Ar mērķi noslēgt un izpildīt līgumu apstrādājamie Jūsu personas dati:
4.3.1.    Lai mēs varētu jums pārdot Jūsu izvēlētās preces interneta veikalā watchstore.lv , mums ir jāapstrādā šie Jūsu personas dati:

4.3.2.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot pasūtījumu, Jūs vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē. 

4.3.4.    Diemžēl, ja nesniegsiet šos personas datus, mēs nevarēsim Jums pārdot preces, jo šo datu apstrāde mums ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, tāpat personas datu apstrāde mums ir saistoša saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kuri reglamentē internetā veicamos norēķinus, kā arī grāmatvedības uzskaiti. 

4.4.    Ar pakalpojumu uzlabošanas un darbības analīzes mērķi apstrādājamie Jūsu personas dati:
4.4.1.    Vēlamies, lai mūsu interneta veikala watchstore.lv izmantošana Jums būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tāpēc veicam pastāvīgu savas darbības analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

4.5.    Kopīgo un individualizēto piedāvājumu sniegšanai, kā arī profilēšanas nolūkā apstrādājamie Jūsu personas dati:
4.5.1.    Ar mērķi noteikt konkrēti Jūsu iecienītas un jums aktuālas preces, lai varētu sniegt jums individualizētus piedāvājumus. Jūsu personas datu apstrāde ar automatizētas analīzes veidā nodrošina, ka jums netiks piedāvātas jums neaktuālas preces, un, taupot Jūsu laiku, tiks sniegti tikai Jums interesējošu preču piedāvājumi.   Automatizētās analīzes rīki balstās uz Jūsu iepirkšanās vēsturi un citu Jūsu sniegto informāciju:


4.6.    Jūsu lūgumu un jautājumu izskatīšanas nolūkā apstrādājamie Jūsu personas dati:
4.6.1.    Lai nodrošinātu jums kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu vispusīgu apkalpošanu, Jūsu personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat, izveidojot personīgo kontu un iepērkoties, mēs apstrādājam arī Jūsu jautājumu un lūgumu izskatīšanas nolūkā. 

4.7.    Garantijas pakalpojumu sniegšanas nolūkā: 
4.7.1.    Kad Jūs iepērkaties mūsu elektroniskajā vai fiziskajā veikalā un iegādājaties noteiktas preces, tām tiek nodrošināta garantijas apkalpošana. Šim nolūkam, kad Jūs sazināties ar mūsu garantijas apkalpošanas nodaļu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

4.7.2.    Ja Jūs nevēlaties, lai mēs apstrādājam norādītos personas datus garantijas apkalpošanas nolūkā, iesakām vērsties tieši garantijas pakalpojumu uzņēmumos. 

5.    VAI MANI PERSONAS DATI TIEK APKOPOTI UN APSTRĀDĀTI LIKUMĪGI? 

5.1.    Mēs garantējam, ka Jūsu personas datus mēs vācam tikai likumīgu iemeslu dēļ, t. i., Jūsu personas datus mēs apkopojam un apstrādājam tikai:
5.1.1.    Kad jūs pērkat preces, starp jums un mums tiek noslēgts pirkuma līgums, un apstrādājam Jūsu datus uz tā pamata;
5.1.2.    Kad reģistrējaties mūsu e-veikalā un izveidojat personīgo kontu, Jūsu datus apstrādājam, gatavojoties, ka nākotnē Jūs pirksiet preces;
5.1.3.    Kad Jūs dodat piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus;
5.1.4.    Izpildot mums piemērojamo likumu prasības;
5.1.5.    Pēc valsts pilnvaroto institūciju norādījuma.

6.    VAI ES VARU NEPIEKRIST SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN TOMĒR IZMANTOT watchstore.lv E-VEIKALU?
 
6.1.    Jūs vienmēr varat nepiekrist Mūsu personas datu papildu apstrādei, kas paredzēta tikai analīzes un mārketinga vajadzībām. Tomēr bez pasūtīšanai nepieciešamajiem datiem nav iespējams veikt pirkumu, jo mēs nevaram izpildīt šādu pasūtījumu. 

7.    KAM TIEK NODOTI MANI PERSONAS DATI? 

7.1.    Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām mēs esam noslēguši līgumu, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai nodrošinātu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nosūtām Jūsu personas datus šiem saviem partneriem:
7.1.1.   Kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, kas jums piegādā preces Jūsu norādītajās adresēs;
7.1.2.   Preču piegādātāji, kas jums tieši piegādā preces;

7.2.     Jūsu personas datus sniedzam arī:
7.2.1.    Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;
7.2.2.    Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.

8.    CIK ILGI TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

8.1.    Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

9.    KĀ ES VARU PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM, KURI TIEK APSTRĀDĀTI?

9.1.    Jums ir tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, Jūs varat piekļūt šādos veidos:
9.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu:
info@watchstore.lv;
9.1.3.    Paziņojot mums pa tālruni: 26383899.

10.    KĀ ES VARU MAINĪT/PRECIZĒT SAVUS PERSONAS DATUS?

10.1.    Ja konstatējat, ka Jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai precizēt, to var izdarīt šādos veidos:
10.1.1.    Savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē

10.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu:info@watchstore.lv;
10.1.3.    Paziņojot mums pa tālruni:
26383899

11.    VAI ES VARU PIEPRASĪT IZDZĒST MANUS PERSONAS DATUS?

11.1.    Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam Jūsu personas datus un tos dzēšam. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas. 
11.2.    Diemžēl Jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka:
11.2.1.    Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;
11.2.2.    Jūs neesat atcēlis savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei;
11.2.3.    Jūs nepiekritāt Jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ;
11.2.4.    Apstrādāt Jūsu personas datus mums uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti. 
11.2.5.    Mums ir jāapstrādā Jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ. 

11.3.    Pieprasījumu dzēst savus personas datus Jūs varat iesniegt šādos veidos:
11.3.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: info@watchstore.lv;
11.3.3.    Paziņojot mums pa tālruni: 26383899.

12.    VAI ES VARU IEROBEŽOT TIESĪBAS APSTRĀDĀT MANUS PERSONAS DATUS, KĀ TO IZDARĪT?

12.1.    Jums ir tiesības ierobežot mums iespēju apstrādāt Jūsu personas datus. Ja ierobežosiet Jūsu personas datu apstrādi, mēs ar Jūsu personas datiem vairs neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu glabāšanu. Personas datu apstrādi Jūs varat ierobežot, ja ir vismaz viens no šiem nosacījumiem:
12.1.1.    Jūsu personas dati ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes darbības aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);
12.1.2.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet Jūs nepiekrītat dzēst savus datus; 
12.1.3.    Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības.
12.1.4.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti, neskatoties uz Jūsu iebildumiem pret šādu personas datu apstrādi (datu apstrāde tiks ierobežota uz šī pamata, līdz mēs pārbaudīsim, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ir prioritāri salīdzinājumā ar Jūsējiem). 

12.2.    Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi šādos veidos:
12.2.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: info@watchstore.lv;
12.2.3.    Paziņojot mums pa tālruni: 26383899.

13.    VAI ES VARU ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU UN KĀ TO IZDARĪT?

13.1.    Savu piekrišanu personas datu apstrādei Jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Savu piekrišanu varat atsaukt vairākos veidos: 

13.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu:info@watchstore.lv
13.1.3.    Paziņojot mums pa tālruni: 26383899.

14.    KAS IR TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU? KĀ VARU TĀS IZMANTOT?

14.1.    Tiesības uz datu pārnesamību nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt sistematizētā, vienkārši lietojamā, datorlasāmā un savstarpēji izmantojamā formātā tos Jūsu iesniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja ir tehniskas iespējas un pēc Jūsu pieprasījuma šie dati var tikt tieši nosūtīti citai Jūsu norādītai personai.
14.2.    Pieprasījumu saņemt vai pārsūtīt personas datus sistematizētā formātā Jūs varat iesniegt šādos veidos: 
14.2.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: 
info@watchstore.lv
14.2.3.    Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: 26383899.

15.    KĀ ES VARU IESNIEGT PIEPRASĪJUMU PAR SAVU TIESĪBU ĪSTENOŠANU?

15.1.    Pieprasījumus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iesniegt šādos veidos:
15.1.2.    
Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: info@watchstore.lv;
15.1.3.    
Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: 26383899.
15.2.1.    Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas, Jūs varat sazināties ar Datu valsts inspekciju, lai aizsargātu savas tiesības. 

16.    KAS IR SĪKFAILI? 
16.1.    Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu.